.
.
.
.
.

Massetransport

PAULSEN MASSETRANSPORT
Vi har lastebiler, grabber og det meste av utstyr for å kunne tilby nesten alle typer massetransport. Paulsen Transport tilbyr også å grabbe masser med kran.

I tillegg til at vi kan frakte mange typer masse driver vi også med salg, vi selger og transporterer det du trenger av masse. Ta kontakt for tilbud

  • TRANSPORT OG SALG
    av de fleste typer masser:

  • Soldet jord
  • Sand
  • Pukk
  • Singel
  • Veigrus