.
.
.
.
.

Avfallscontainere

AVFALLSCONTAINERE FRA PAULSEN TRANSPORT
Har containere for alle behov.

– Fra 2,5 – 41 m3
– Både åpne og lukkede
– Kombi og væsketette containere

Vi tilbyr også hjelp med opprydding, for hand eller med kran / maskin. Kontakt oss med dine “søppel” spørsmål.